SKARGI, WNIOSKI,  PERTYCJE  -  przyjęcia interesantów

 • Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków lub petycji  we wtorki w godz.  1500-1600.  W pozostałe dni skargi, wnioski i petycje przyjmują pracownicy Biura.
 • Starosta, Wicestarosta, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1100-1500 i we wtorki od 1500  do 1600.
 • Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1100 do 1500 i we wtorki od 1500  do 1600.
 • Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Wielecki.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 8665096

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Staszowski
 • Adres: ul. Piłsudskiego 7
  28-200 Staszów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 8665038

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Staszowie znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 7 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:
likwidację barier architektonicznych,
likwidację barier komunikacyjnych,
umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.
Od północnej strony budynku wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Anna Niziałek
2. Członek Komisji - Zbigniew Bąk
3. Członek Komisji - Anna Kosowicz
4. Członek Komisji - Adam Kowal
5. Członek Komisji - Jolanta Wójtowicz

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Adam Kowal
2. Członek Komisji - Stanisław Batóg
3. Członek Komisji - Zbigniew Bąk
4. Członek Komisji - Jerzy Chudy
5. Członek Komisji - Adam Siekierski
6. Członek Komisji - Michał Skotnicki
7. Członek Komisji - Mariusz Zyngier
8. Członek Komisji - Józef Żółciak

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Zbigniew Bąk
2. Członek Komisji - Stanisław Batóg
3. Członek Komisji - Janusz Bąk
4. Członek Komisji -Jerzy Chudy
5. Członek Komisji - Leszek Guzal
6. Członek Komisji - Adam Kowal
7. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
8. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
9. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
10. Członek Komisji - Jolanta Wójtowicz

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Jolanta Wójtowicz
2. Członek Komisji - Leszek Guzal
3. Członek Komisji - Anna Kosowicz
4. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
5. Członek Komisji - Krystyna Semrau
6. Członek Komisji - Adam Siekierski
7. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
8. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
9. Członek Komisji - Romuald Zgrzywa
10. Członek Komisji - Józef Żółciak

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Mariusz Zyngier
2. Członek Komisji - Janusz Bąk
3. Członek Komisji - Leszek Guzal
4. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
5. Członek Komisji - Anna Niziałek
6. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
7. Członek Komisji - Krystyna Semrau
8. Członek Komisji - Michał Skotnicki
9. Członek Komisji - Romuald Zgrzywa

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Anna Kosowicz
2. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
3. Członek Komisji - Anna Niziałek
4. Członek Komisji - Mariusz Zyngier

 
Wykaz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych przez Starostę Staszowskiego
 
Nr zezwolenia Nazwa linii Przewoźnik rozkład jazdy cennik
314 Połaniec - Łubnice - Staszów Marek Wąsik 314.pdf 314
315 Połaniec - Sichów Duży - Staszów Marek Wąsik 315.pdf 315
341 Połaniec - Rytwiany - Staszów Jan Wawrzyk 341.pdf 341
345 Staszów - Bogoria - Niedźwiedź Dominik Sobczyk 345.pdf 345
353 Mucharzew - Strzegom - Rytwiany PKS Sp. z o.o. w Staszowie 353.pdf 353
359 Osiek - Matiaszów - Połaniec Zbigniew Wiącek 359.pdf 359
375 Staszów - Osiek - Mikołajów PKS Sp. z o.o. w Staszowie 375.pdf 375
379 Staszów - Bogoria - Domaradzice PKS Sp. z o.o. w Staszowie 379.pdf 379
383 Staszów - Kłoda - Rytwiany PKS Sp. z o.o. w Staszowie 383.pdf 383
384 Rudniki - Kłoda - Rytwiany PKS Sp. z o.o. w Staszowie 384,pdf 384
390 Staszów - Czajków Płd - Bukowa PKS Sp. z o.o. w Staszowie 390.pdf 390
391 Połaniec - Słupiec - Staszów Zbigniew Wiącek 391.pdf 391
392 Staszów - Bogoria - Niedźwiedź PKS Sp. z o.o. w Staszowie 392.pdf 392
394 Połaniec - Czarzyzna - Staszów Zbigniew Wiącek 394.pdf 394
399 Staszów - Korytnica - Szydłów PKS Sp. z o.o. w Staszowie 399.pdf 399
421 Połaniec - Czarzyzna - Połaniec Zbigniew Wiącek 421.pdf 421
422 Połaniec - Ruda - Połaniec Zbigniew Wiącek 422.pdf 422
423 Połaniec - Tursko Wielkie - Połaniec Zbigniew Wiącek 423.pdf 423
424 Połaniec - Słupiec - Połaniec Zbigniew Wiącek 424.pdf 424
432 Połaniec - Szwagrów - Połaniec Zbigniew Wiącek 432.pdf 432
433 Połaniec - Rytwiany - Staszów Zbigniew Wiącek 433.pdf 433
438 Zawada – Rytwiany – Staszów Zbigniew Wiącek 438.pdf 438
440 Pliskowola – Suchowola – Staszów Wiesław Duda 440.pdf 440
444 Osiek – Strzegom – Staszów Marcin Borkowski 444.pdf 444
451 Osiek – Matiaszów – Staszów Wiesław Duda 451.pdf 451
452 Osiek – Szwagrów – Połaniec DEWUTRANS Sp. z o.o. Sp. K. 452.pdf 452
459 Staszów – Bogoria – Jurkowice Dominik Sobczyk 459.pdf 459
460 Święcica – Koniemłoty – Staszów PKS Sp. z o.o. w Staszowie 460.pdf 460
463 Wiązownica Kolonia – Smerdyna – Staszów PKS Sp. z o.o. w Staszowie 463.pdf 463
464 Staszów – Łukawica – Smerdyna PKS Sp. z o.o. w Staszowie 464.pdf 464
465 Koniemłoty – Podborek – Sichów Duży PKS Sp. z o.o. w Staszowie 465.pdf 465
466 Staszów – Bogoria – Domaradzice PKS Sp. z o.o. w Staszowie 466.pdf 466
467 Bogoria - Łaziska - Mostki PKS Sp. z o.o. w Staszowie 467.pdf 467
469 Łukawica - Zimnowoda - Staszów PKS Sp. z o.o. w Staszowie 469.pdf 469
470  Staszów – Bogoria – Jurkowice PKS Sp. z o.o. w Staszowie 470.pdf 470 
478 Koniemłoty - Podborek - Sichów Duży PKS Kielce Sp. z o.o. 478.pdf 478
479 Mucharzew - Strzegom - Strzegomek PKS Kielce Sp. z o.o. 479.pdf 479
481 Jasień - Korytnica - Staszów PKS Sp. z o.o. w Staszowie 481.pdf 481

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Jerzy Karwasiński
2. Wiceprzewodniczący - Grzegorz Rajca
3. Sekretarz - Jacek Nowak
4. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
5. Członek Komisji - Adam Kowal

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie


1. Przewodniczący - Jacek Nowak
2. Członek Komisji - Janusz Bąk
3. Członek Komisji - Jerzy Chudy
4. Członek Komisji - Mirosław Ciepiela
5. Członek Komisji - Tomasz Fąfara
6. Członek Komisji - Jerzy Karwasiński
7. Członek Komisji - Andrzej Kruzel
8. Członek Komisji - Michał Skotnicki
9. Członek Komisji - Zbigniew Wiącek
10. Członek Komisji - Stanisław Zalewski
11. Członek Komisji - Mariusz Zyngier

 

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie


1. Przewodniczący - Adam Kowal
2. Członek Komisji - Marcin Adamczyk
3. Członek Komisji - Janusz Bąk
4. Członek Komisji - Jerzy Chudy
5. Członek Komisji - Marek Chyla
6. Członek Komisji - Tomasz Fąfara
7. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
8. Członek Komisji - Adam Siekierski
9. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
10. Członek Komisji - Stanisław Zalewski

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie


1. Przewodniczący - Andrzej Kruzel
2. Członek Komisji - Marcin Adamczyk
3. Członek Komisji - Marek Chyla
4. Członek Komisji - Adam Siekierski
5. Członek Komisji - Damian Sierant
6. Członek Komisji - Stanisław Walczyk
7. Członek Komisji - Mirosław Wyrzykowski

 

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący - Zbigniew Wiącek
2. Członek Komisji - Mirosław Ciepiela
3. Członek Komisji - Tomasz Fąfara
4. Członek Komisji - Grzegorz Rajca
5.Członek Komisji - Mirosław Wyrzykowski
6. Członek Komisji - Michał Skotnicki
7. Członek Komisji - Mariusz Zyngier

SKARBNIK POWIATU

  mgr inż. Jolanta Piotrowska

   telefon: 15 864 27 65  w. 33


Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

3. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.

4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących  powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz  udzielania upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.

.

SEKRETARZ POWIATU

  mgr inż. Jan Sikora

                                               telefony:15 864 22 11  w. 36

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 

1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.

2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa oraz jego komórek wewnętrznych.

3. Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac  związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.

4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd.

5. Zapewnienie warunków materialno- technicznych dla działalności Starostwa.

6. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnia użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

.

Zarząd Powiatu w Staszowie

Zarząd Powiatu w Staszowie

Przewodniczący :

Starosta Andrzej Kruzel

Wicestarosta Michał Skotnicki

 

Członkowie:

Janusz Bąk

Stanisława Błażejewksa

Grzegorz Rajca

.

Wicestarosta Staszowski:   mgr Tomasz Fąfara

 

tel. (0 prefix 15) 864 27 65

 

 Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00

 

1. Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:

    1)  wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Starostę,

    2)  nadzór i koordynacja pracy podległych mu wydziałów,

    3)  wydawanie w imieniu Starosty i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych, 

    4)  reprezentowanie Starostwa,  w imieniu Starosty  i z jego upoważnieniem udział w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie  negocjacji w sprawach  cywilnoprawnych,

     5)  współpraca z Radą, jej komisjami oraz  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,

 2. Wicestarosta w zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych.

3. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji,  jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.

.

Starosta Staszowski :   mgr  Michał Skotnicki

 

  tel. (0 prefix 15) 864 27 65

 

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00

 

1. Do zadań Starosty jako przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

 

1)zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu oraz nadzór nad przygotowywaniem materiałów na  posiedzenia,

2) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady Rady,

3) ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania,

4) nadzorowanie przygotowywania sprawozdań z działalności Zarządu  i wykonania uchwał Rady,

5) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i  życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,   

6) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i  reprezentowanie Powiatu na zewnątrz.

 

2. Do zadań Starosty należą wszelkie czynności związane z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa  oraz sprawowaniem zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników  powiatowych jednostek organizacyjnych jak też i zwierzchnictwem wobec powiatowych służb, inspekcji i straży , a w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i organizowanie pracy urzędu,

2) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Starostwa,

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) informowanie mieszkańców Powiatu o założeniach projektu budżetu Powiatu, kierunkach  polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków  budżetowych,

6) publikacja budżetu Powiatu i sprawozdań z jego wykonania,

7)przedkładanie Radzie projektów uchwał,

8) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,

9) dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Wicestarostą, Sekretarzem, Skarbnikiem,

10) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych  przez urząd i jednostki podległe.

11) pełnienie funkcji Szefa OC powiatu,

12) ustanawianie regulaminu pracy Starostwa,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Starosty  w przepisach szczegółowych ,

14) nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Starostwie.

15) współpraca z Radą, jej komisjami  w zakresie swego działania.

 

3. Starosta może upoważnić Wicestarostę, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników wydziałów oraz innych pracowników Starostwa do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.

 

.

Skład Rady Powiatu kadencja 2010-2014

 

Przewodniczący Rady: Damian Sierant

Wiceprzewodniczący:  Lucyna Kozoduj

Wiceprzewodniczący:  Jerzy Chudy

 

Janusz Bąk,     

Stanisława Błażejewska

Marek Chyla,

Ryszard Gad,

Andrzej Iskra,

Leszek Kopeć,

Adam Kowal,

Andrzej Kruzel,          

Jacek Nowak,

Andrzej Poniewierski,

Grzegorz Rajca,

Adam Siekierski,          

Wacław Słodkowski,

Grzegorz Strzała,

Michał Wójtowicz,

Janina Złotnik

.