Zarząd Dróg Powiatowych W STASZOWIE


ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów

Dyrektor: inż. Mirosław Bernyś

Telefon: 15 864-31-10

  Fax:15 864-36-19

www: http://zdp.staszowski.eu

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                    Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

 

Zarządcą dróg powiatowych do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg jest zarząd powiatu, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej przez radę powiatu.
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie z siedzibą w Staszowie przy ul. Drogowców 4 jest samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, finansowany jest z budżetu powiatu staszowskiego.
Sieć dróg powiatowych ma długość 480,2 km (w tym 34 obiekty mostowe). Drogi powiatowe oznaczone są numerami czterocyfrowymi z wyróżnikiem literowym T.

 1. Komórkami organizacyjnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie są:

  1/ Działy;
  - Dział Dróg i Mostów DM
  - Dział Finansowo-Pracowniczy FP
  2/ Sekcja Utrzymania, Administracji i Zaplecza Technicznego S

  Zarząd Dróg Powiatowych obejmuje swym zakresem działania teren Powiatu Staszowskiego i wchodzących w jego skład gmin: Miasto i Gmina w Staszowie, Miasto i Gmina w Połańcu, Miasto i Gmina w Osieku, Gmina Bogoria, Gmina Łubnice, Gmina Oleśnica, Gmina Rytwiany, Gmina Szydłów.

  Podstawowe zadania:

  1. Przygotowywanie planów rozwoju sieci dróg powiatowych.
  2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
  3. Pełnienie funkcji inwestora - zlecanie robót utrzymaniowych na sieci drogowej, obiektach mostowych i nadzorowanie prawidłowości ich wykonania (planowanie robót, przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzór i odbiory robót).
  4. Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
  5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
  6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania zadań na rzecz obronności kraju.
  7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
  8. Wydawania zezwoleń na umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, uzgadnianie przejazdów na drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
  9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
  10. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
  11. Wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczający.
  12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
  13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
  14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub mienia.
  15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
  16. Sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym.
  17. Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg (plany operacyjne, koordynowanie zadań, łączność, informacje itp.).

Ogłoszenia o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa.docx)RODO-Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa2018-07-11 08:09
Download this file (Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda.docx)RODO-Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda2018-07-11 08:09
Download this file (2018 Bilans.pdf)Bilans2019-05-09 13:41
Download this file (2018 Informacja dodatkowa do bilansu.pdf)Informacja dodatkowa2019-05-09 13:41
Download this file (2018 Rachunek zysków i strat.pdf)Rachunek zysków i strat2019-05-09 13:41
Download this file (2018 Zestawienie zmian w funduszu.pdf)Zestawienie zmian w funduszu2019-05-09 13:42