Ogłoszenie dla projektodawców „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2023 roku

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023r., Starosta Staszowski podaje poniżej obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w 2023 roku, tj.