PWRMR_2020.jpg


    Ogłoszenie dla Beneficjentów Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III

    W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020r., Starosta Staszowski podaje poniżej obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w roku bieżącym, tj.