pfron2018

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018r., Starosta Staszowski podaje poniżej obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach działań samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych, tj :