Staszów, 2022-10-18

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1327)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 14.10.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28–200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Udział formacji tanecznych „KLEKS” w European Championsship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION” w Libercu w Czechach.

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:
1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w godz. pracy urzędu, tj.:  
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00,
2) drogą elektroniczną na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2022 r.
 Uwagi złożone po dniu 26 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego