Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku Domu Pomocy Społecznej dla 100 osób, w tym: 20 miejsc dla osób  przewlekle somatycznie chorych i 80 miejsc dla osób w podeszłym wieku i Domu Pomocy Społecznej  dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych.