Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020r.,  poz. 1057, z późn. zm.).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 02.09.2021r. do Starostwa Powiatowego
w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez   stowarzyszenie Połaniecki Klub „Amazonki” ,  nr KRS: 0000745553, adres siedziby:
ul. Czarnieckiego 5,  28-230 Połaniec, dotycząca realizacji zadania publicznego pn.
„Organizacja wyjazdu integracyjnego członków stowarzyszenia Połaniecki Klub „Amazonki”, na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet po chorobie nowotworowej na Jasną Górę, w dniu 02.10.2021r.”

 

            Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej –w  zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

            Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:

1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w godz. pracy urzędu, tj. :  
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00.
2) drogą elektroniczną na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2021r.

 Uwagi złożone po dniu 09 września 2021r. nie będą rozpatrywane. 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20210902_Uproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego2021-09-02 14:33