Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:
- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie Starosty-konsultacje.doc)Ogłoszenie Starosty-konsultacje2020-09-21 14:00
Download this file (1. Załącznik_ projekt uchwały_Program 2021.pdf)1. Załącznik_ projekt uchwały_Program 20212020-09-21 14:01
Download this file (2. Załącznik_formularz konsultacji.doc)2. Załącznik_formularz konsultacji2020-09-21 14:01