w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zarządzenie konsultacje 2018.pdf)Zarzadzenie nr 32/20182018-09-05 08:52
Download this file (Załącznik nr 1 do zarządzenia program.doc)Załącznik nr 1-Roczny program współpracy2018-09-05 08:53
Download this file (Załącznik nr 2 OGŁOSZENIE konsultacji.doc)Załącznik nr 2-Ogłoszenie konsultacji2018-09-05 08:53
Download this file (Załącznik nr 3 formularz konsultacji.doc)Załącznik nr 3 - Formularz konsultacji2018-09-05 08:54