w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 

 

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zarz_39_2016.pdf)Zarządzenie nr 36/20162016-08-02 13:58
Download this file (Załącznik  1 do zarządzenia program.doc)Załącznik nr 1-Roczny program współpracy2016-08-02 13:59
Download this file (Załącznik nr 2 OGŁOSZENIE konsultacji.doc)Zarządzenie nr 2-Ogłoszenie konsultacji2016-08-02 14:00
Download this file (Załącznik Nr 3 formularz konsultacji.doc)Załącznik nr 3 - Formularz konsultacji2016-08-02 14:01