Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,  poz. 239)
 
Starosta Staszowski informuje, że w dniu 06.07.2016r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Wystawy Plenerowej Twórczości  Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” 

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej – w  zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.
Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:
1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w godz. pracy urzędu, tj. :  
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00.
2) drogą elektroniczną na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca  2016r.

 Uwagi złożone po dniu 14 lipca 2016r. nie będą rozpatrywane.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20160707 Oferta realizacji zadania publicznego.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego2016-07-07 14:20