Wniosek o wypis i wyrys z_RODO

Wniosek o udostepnienie materiałów PZGiK 31.07.2020

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w rolnictwie

Zgłoszenie zmiany danych EGiB

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

Formularz zamówienia na dostęp do geoprotalu

Wniosek o połączenie działek

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawomocności aktu własności ziemi

Wniosek o wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi