Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym