Wniosek o informację czy jest wymagane wyłączenie gruntu rolnego z produkcji