Zmiana pozwolenia na budowę

Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Zgłoszenia zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia

Udzielanie (bądź odmawianie) zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydanie zaświadczenia w sprawie wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

Wydanie dziennika budowy