Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Protokół z konsultacji 2018.pdf)Protokół24.09.2018 09: 23