Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,  poz. 1817)
 
     Starosta Staszowski informuje, że w dniu 21.11.2016r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie”

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Czytaj więcej: Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,  poz. 239)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 30.06.2016r. do Starostwa Powiatowego  w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez: Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28 – 200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu Amazonki Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości”.

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 39 /2016 STAROSTY STASZOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 39 /2016 STAROSTY STASZOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,  poz. 239)
 
Starosta Staszowski informuje, że w dniu 06.07.2016r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego,  złożona przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Wystawy Plenerowej Twórczości  Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” 

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,  poz. 239)
 
Starosta Staszowski informuje, że w dniu 10.03.2016r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła oferta złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Staszowie na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK”  

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,  poz. 239)
 
Starosta Staszowski informuje, że w dniu 07.03.2016r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach na realizację zadania publicznego pn. „Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej”  

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK”

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Czytaj więcej: Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.