Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku gospodarczego parterowego, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy około 46 m2 i kubaturze rzędu 170 m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 3255/13 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20171213 Informacja o wszczęciu postępowania Staszów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania13.12.2017 12: 25