Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.Budowię budynku biurowego dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 261,5 m2  oraz kubaturze 1811,5 m3  na  części działki nr ewid.2873 oraz nr 6020/2 obręb Staszów, gm. Staszów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska w zakresie:
a) wykonania wykopów pod  ławy fundamentowe,
b) wykonania stóp i ław fundamentowych,
c) wykonania ścian fundamentowych żelbetowych,
d) wykonania podbudowy pod posadzką budynku,
e) wykonania ścian zewnętrznych,
f) wykonania stropów,
g) wykonania dachu,
h) wykonania obróbek blacharskich,
i) montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
j) wykonania instalacji wewnętrznych
k) wykonanie elewacji budynku
l) wykonania prac wykończeniowych.
2. Wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego.
3. Wykonania przyłącza  kanalizacji sanitarnej.
4. Wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej.
5. Wykonania przyłącza wodociągowego.
6. Wykonania przyłącza gazowego.
7.Wykonania oświetlenia wokół budynku.
8. Utwardzenie terenu wokół budynku poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pod miejsca postojowe, dojście, opaskę i miejsce gromadzenia odpadów stałych.
9. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla  wykonania powyższych prac.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20171208 Informacja o wszczęciu postępowania Staszów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania08.12.2017 09: 46