Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wszczęciu postępowania

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni G-3 na działce o nr ewidencyjnej 419 w miejscowości Kotuszów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:
Qmaxh =  8,9 m3/h,  Qśrd  =  116,0 m3/d,  Qmaxr =  11 600 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20171122 Informacja o wszczęciu postępowania Kotuszów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania22.11.2017 11: 01