Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zab. do 35m2

Lp.

 Data zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Adres inwestycji

 Opis zamierzenia budowlanego

 Data wniesienia sprzeciwu

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 Nr działki  Ulica  Miejscowość
1               .
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8