Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s obsługi archiwum zakładowego-archiwisty w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy informatyk - administrator sieci w Biurze Informatycznym.

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowiska urzędnicze d/s budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowiska pracy d/s prowadzenia ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Główny Ksiegowy w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze  stanowisko ds. obsługi organów powiatu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie