Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowiska urzędnicze d/s budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowiska pracy d/s prowadzenia ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Główny Ksiegowy w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze  stanowisko ds. obsługi organów powiatu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Eweidencji Gruntów   

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze  stanowisko d/s udostępnienia zasobu oraz kontroli opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Eweidencji Gruntów    

Informacja o wynikach naboru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu