Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Obwieszczenie

    Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2204) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Tondyra, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wilkowa, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 89, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przeprowadzenie urządzeń elektroenergetycznych służących przesyłaniu energii elektrycznej jako inwestycji celu publicznego.

 

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie GN-IV2.6821.36.2018.pdf)Obwieszczenie21.02.2019 09: 30