o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

 

Na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019r., znak: GN-II.6821.1.15.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria,  o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stała się ostateczna, 

informuję

osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.15.2019 - Informacja.docx)GN-II.6821.1.15.20192020-09-16 14:55
Download this file (wykaz dzierżawa teren gminy Bogoria.doc)wykaz dzierżawa teren gminy Bogoria.doc2020-09-16 14:57