W związku z uchyleniem art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie

obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 568) oraz ustawą z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875) oraz w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym przez Starostę Staszowskiego w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha, na podstawie art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa zawiadamiam, że w dniu  21 lipca 2020r. o godz. 9.00 w miejscowości Bogoria, odbędzie się rozprawa administracyjna ww. sprawie. Na miejsce spotkania uczestników postępowania, wyznacza się budynek Urzędu Gminy w Bogorii.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.4.2019.pdf)GN-II.6821.1.4.20192020-07-10 14:36